Literární soutěž 2023

Téma: Myší planeta

Děkujeme všem účastníkům, vaše příspěvky byly úžasné!

Doufáme, že se sejdeme příští rok při dalším ročníku.

Výherci soutěže
Kategorie I (do 10 let)
1. místoMiriam T. (9 let)Myší planeta (2023) – Miriam T.
2. místoMartin P. (8 let)Myší planeta (2023) – Martin P.
Kategorie II(do 12 let)
1. místoKateřina P. (11 let)Myší planeta (2023) – Katerina P.
2. místoAdam D. (11 let)Myší planeta (2023) – Adam D.
3. místoEma N. (12 let)Myší planeta (2023) – Ema N.
Kategorie III(do 15 let)
1. místoLucie P. (13 let)Myší planeta (2023) – Lucie P.
2. místoVeronika K. (13 let)Myší planeta (2023) – Veronika K.
3. místoSofie D. (13 let)Myší planeta (2023) – Sofie D.

Pravidla literární soutěže

(dále jako „Pravidla“)

Pořadatelem soutěže je Plivnik, z.s.

Pořadatel pořádá na území České republiky v termínu od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023 literární soutěž (dále jako „Soutěž“).

Téma soutěže: „Myší planeta

Literární druh – próza.

Maximální délka 3600 znaků.

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež v kategorii:
I. do 10 let
II. do 12 let
III. do 15 let

Nesoutěžní kategorie bez omezení věku.

Každý soutěžící je oprávněn poslat pouze jeden soutěžní příspěvek.

Vyhlášení bude uvedeno do 31. 3. 2022 na webových stránkách:

Uvedené údaje je každý soutěžící povinen vyplnit pravdivě. Nezbytnou podmínkou je potvrzení souhlasu s těmito pravidly. Pokud soutěžící poruší toto ustanovení pravidel, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na získání výhry. Vložené příspěvky budou hodnoceny porotou k tomuto účelu složenou.

Soutěžící je odpovědný za obsah vloženého soutěžního příspěvku a výslovně prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv (bez omezení teritoriálního, množstevního i časového). Soutěžící se zavazuje, že pokud bude jím vložený soutěžní příspěvek nárokován třetí osobou nebo se prokáže, že není vlastníkem autorských práv, uhradí pořadateli  způsobenou škodu, případně soudní náklady.

V případě, že se výhercem stane osoba, která nesplňuje podmínky soutěže, výhra nebude předána.

Pořadatel vždy stanoví pořadí soutěžících od 1. do 3. místa.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo posouzení všech přijatých příspěvků. Do soutěže nebudou zařazeny ty, které nebudou plně splňovat stanovená Pravidla, anebo které odeslali soutěžící nesplňující Pravidla.

Ze Soutěže budou vyloučeny soutěžní příspěvky nevhodné svým obsahem, odporující dobrým mravům, porušující platné zákony ČR (např. obsahují hrubé vulgární výrazy a motivy, nadávky, rasistické, xenofobní či jinak hrubě urážlivé motivy).

Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže příspěvky, které nebudou splňovat pravidla nebo budou jinak nevhodné svým formátem, obsahem nebo kvalitou.

Příspěvky které se umístí na prvních třech místech v každé kategorii budou zveřejněny.

Těšíme se na zaslané soutěžní příspěvky.

Plivník, z.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *